Hiperkolesterolemi - Kolestrol Yüksekliği Nedir?

Hiperkolesterolemi, kandaki lipitlerin özellikle kolesterolun yükselmesine çeşitli iç ve dış faktörler sebep olur. Hastaların bir kısmında yağ metabolizmasında bir bozukluk vardır. Bunların birçoğu genetik nedenlere bağlıdır.

Ailevî hiperkolesterolemi bu gruptandır. Ayrıca şeker has­talığında ve tiroit bezi bozukluğunda, nefrotik sendromla lipit metabolizması bozulur.

Hiperkolestrolemi Sebepleri Nelerdir?
Dış faktörlerin en önemlisi diyetle alınan yağ miktarının faz­lalığıdır. Diyetle alınan kolesterol ve doymuş yağların fazlalığı kandaki kolesterol ve lipit seviyelerinin yüksekliğine sebep olur. Di­yetle alınan yağın miktarı gibi yağın kalitesi de çok önemlidir.

Doymuş yağ asitlerini içeren yağlar (hayvansal yağlar), tereyağı, yemeklik yağlar, margarinler zararlıdır. Zeytinyağın­da bulunan öleik asit de kısmen doymuş yağdır. Doymamış yağ asitlerini içeren yağlar ise kandaki kolesterol ve lipit seviyesini diğerleri gibi artırmazlar. Kandaki kolesterol miktarı normalde 200-250 mg/ml olmalıdır. Kolesterol farklı türde moleküllere sahiptir.İyi huylu olanı HDL kolesterol 45 in ,kötü huylu olan LDL kolestrrol ise 130 un altında olmalıdır. Koroner kalp hastalığı olanların %80’inde kolesterol yüksek bulunurken %20’sinde ise normal bulunmuştur. Kolesterol yüksek olanların bir kısmında ise hasta­lık meydana gelmemektedir. Bu takım hastalığın ortaya çıkışın­da kolesterolun damar duvarına yapışmasını sağlayan ve he­nüz iyi aydınlatılmamış diğer bazı faktörlerin de rol oynadığı­nı gösterir.

Kandaki yağların çeşitli formları tespit edilmiştir. Bunların bazılarının hastalığı koruyuculuğu yanında diğerlerinin de hız­landırıcı etkileri olduğu bildirilmiştir. Mesela HDL kolesterolun önemli bir koruyucu olduğu LDL veya VLDL kolesterolun ise hazır­layıcı bir faktör olduğu çeşitli araştırmalarda ispatlanmıştır.